Інструмент металорізальний монолітний і зі змінними пластинами